ჩვენ შესახებ

Caucasian  Journal  არის  მრავალენოვანი  ონლაინ  მედია პლატფორმა,  რომელიც  2019  წელს  შეიქმნა  მიუკერძოებელი  კონსტრუქციული დიალოგისთვის  სამოქალაქო  საზოგადოების,  დემოკრატიის,  კორპორატიული სოციალური  პასუხისმგებლობისა  და  სამხრეთ  კავკასიის  რეგიონისთვის  სხვა მნიშვნელოვანი საკითხების შესახებ.


You are welcome to follow Caucasian Journal at:
Google News  *  Twitter  *  Facebook  *  Medium  *  LinkedIn  *  RSS

To request an email subscription to Caucasian Journal, enter your email address: