მოგვაწოდეთ თქვენი შეკითხვები, რომლებსაც დავუსვამთ ჩვენს სტუმარს!ჩვენი შემდეგი სტუმარი არის ოსლოს მერი.  2019 წელს ოსლო მიიღო სტატუსი "ევროპის მწვანე ქალაქი". 
მერი ისაუბრებს  მუნიციპალიტეტის ეფექტურ მუშაობაზე და ეკოლოგიაზე!